شنبه, 30 تیر,1403 - یکشنبه, 31 تیر,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
21,820,000 ریال
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر
21,820,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
21,820,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
32,730,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
43,640,000 ریال

موقعیت کورد روی نقشه
سقز ، میدان مادر