موقعیت صدرا روی نقشه
شیراز،بلوار کریم خان زند،خیابان رودکی