دوشنبه, 31 اردیبهشت,1403 - سه شنبه, 01 خرداد,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
15,200,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
20,250,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
27,000,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
31,250,000 ریال

موقعیت درباری روی نقشه
شیراز.خیابان شهید دستغیب.روبروی آرامگاه بی بی دختران.کوچه 4