پنجشنبه, 18 آذر,1400 - جمعه, 19 آذر,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 32% تخفیف 4,687,000 ریال 3,210,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 29% تخفیف 6,572,700 ریال 4,710,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 27% تخفیف 8,458,400 ریال 6,210,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 21% تخفیف 10,344,100 ریال 8,210,000 ریال

موقعیت درسا روی نقشه
تهران،خیابان انقلاب،بین دروازه دولت و خیابان ایرانشهر، نبش خیابان شهید موسوی