دوشنبه, 06 تیر,1401 - سه شنبه, 07 تیر,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته شمالی یک تخته شمالی 1 نفر
تا 8% تخفیف 7,000,000 ریال 6,500,000 ریال
یک تخته جنوبی یک تخته جنوبی 1 نفر
تا 1% تخفیف 7,000,000 ریال 6,950,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 8% تخفیف 10,000,000 ریال 9,200,000 ریال
یک تخته ویژه یک تخته ویژه 1 نفر
تا 18% تخفیف 10,000,000 ریال 8,200,000 ریال
دو تخته ویژه دو تخته ویژه 2 نفر
تا 9% تخفیف 11,000,000 ریال 10,100,000 ریال

موقعیت بستان روی نقشه
اتوبان تهران-کرج،خروجی شهرک گلستان،خیابان کوهک ، روبروی پمپ بنزین