شنبه, 30 تیر,1403 - یکشنبه, 31 تیر,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سوئیت دو خوابه چهار نفره سوئیت دو خوابه چهار نفره 4 نفر
14,000,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج نفره سوئیت دو خوابه پنج نفره 5 نفر
16,000,000 ریال
سوئیت دو خوابه شش تخته سوئیت دو خوابه شش تخته 6 نفر
18,000,000 ریال
سوئیت دو خوابه هفت نفره سوئیت دو خوابه هفت نفره 7 نفر
20,000,000 ریال
سوئیت دو خوابه هشت نفره سوئیت دو خوابه هشت نفره 8 نفر
22,000,000 ریال
سوئیت دو خوابه ده نفره سوئیت دو خوابه ده نفره 10 نفر
26,000,000 ریال
سوئیت سه خوابه هفت نفره سوئیت سه خوابه هفت نفره 7 نفر
23,000,000 ریال
سوئیت سه خوابه هشت نفره سوئیت سه خوابه هشت نفره 8 نفر
25,500,000 ریال

موقعیت ایرانیان روی نقشه
تبریز، خیابان آبرسان، هفت تیر، نبش کوچه لطفعلی زاده، پلاک 1