جمعه, 05 مرداد,1403 - شنبه, 06 مرداد,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سردابچه اول سردابچه اول 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سرداب شمالی سرداب شمالی 4 نفر
تا 8% تخفیف 49,600,000 ریال 45,640,000 ریال
سردابچه دوم سردابچه دوم 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سردابچه سوم سردابچه سوم 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سرداب جنوبی سرداب جنوبی 6 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سردابچه چهارم سردابچه چهارم 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
گوشواره اول گوشواره اول 3 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
گوشواره دوم گوشواره دوم 3 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
زمستان نشین شمالی زمستان نشین شمالی 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
زمستان نشین جنوبی زمستان نشین جنوبی 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
گوشواره سوم گوشواره سوم 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
شاهنشین شاهنشین 2 نفر
تا 8% تخفیف 39,200,000 ریال 36,280,000 ریال
گوشواره چهارم گوشواره چهارم 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
حوض خانه شرقی حوض خانه شرقی 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
حوض خانه غربی حوض خانه غربی 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
سه دری سه دری 4 نفر
تا 9% تخفیف 57,000,000 ریال 52,300,000 ریال
بالاخانه اول بالاخانه اول 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
بالاخانه دوم بالاخانه دوم 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
بالاخانه سوم بالاخانه سوم 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
بالاخانه چهارم بالاخانه چهارم 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است

موقعیت فلاحتی روی نقشه
کاشان،خیابان محتشم،کوچه قدر 24،کوچه سر پله