جمعه, 05 مرداد,1403 - شنبه, 06 مرداد,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته زنبق دو تخته زنبق 2 نفر
تا 4% تخفیف 15,000,000 ریال 14,500,000 ریال
سه تخته نیلوفر سه تخته نیلوفر 3 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
دو تخته محراب دو تخته محراب 2 نفر
تا 4% تخفیف 15,000,000 ریال 14,500,000 ریال
سه تخته ترنج سه تخته ترنج 3 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
دو تخته اسلیمی دو تخته اسلیمی 2 نفر
تا 3% تخفیف 13,000,000 ریال 12,700,000 ریال
چهار تخته اشرفی چهار تخته اشرفی 4 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
پنج تخته شاه عباسی پنج تخته شاه عباسی 5 نفر
تا 5% تخفیف 22,000,000 ریال 21,000,000 ریال
دو تخته ختایی دو تخته ختایی 2 نفر
قیمت نیازمند استعلام است
چهار تخته خلوتسرا چهار تخته خلوتسرا 4 نفر
تا 5% تخفیف 22,000,000 ریال 21,000,000 ریال

موقعیت سرای ملک روی نقشه
کاشان،خیابان شهید رجایی،خیابان آیت الله مدنی